Sitemap

Secties

Community

Evenementen

Lidmaatschap

Nieuwsberichten

Organisatie

Over onze website

Projecten

Laatste wijzigingen

DatumTitel
Tom Lyon - Why NFS must die, and how to get Beyond File Sharing in the Cloud.
Stefan Ubbink - De Algoritme-rollover voor .nl
Rudi van Drunen - Precision Timekeeping for the Masses
Robbert Schep and Jeroen v. Wijck - A proposal for Local Smartphone-based Adhoc Network in Disaster Areas.
Paul K. Gerke - Building and Replacing On-prem Deep Learning Infrastructure for Medical Image Analysis
Open Source Monitoring and Observability, where are we now
Niels Hatzmann - Kiesraad: Nieuwe Uitslagensoftware voor de Verkiezingen
Matt Baer - Federated Blogging with WriteFreely
Klaas van Gend - Parallelization of C++ Code Using C++17
Joeri de Ruiter - Privacy-vriendelijk loggen voor Incident-response
Eelco Maljaars - Platform building in the Fediverse: creating the actual Social Social Web
Alain van Hoof - Kubernetes from Scratch, The Hard Way
Peter Honeyman - Money for Nothing, Chips for Free
Joost Grunwald en Patrick Kuin - Harnessing AI and Open-Source Tools for Enhanced IT Security Vulnerability Assessment
Joost Gadellaa - Oh nee, Schaduw-ICT!
Ben de Haan and Jeroen Willemsen - How to (not) Use Secrets with OWASP WrongSecrets
Armijn Hemel - Having Fun with the ZIP File Format
Alexios Zavras - The Increasing Importance of SBOMs and the Latest Developments
Jeroen Baten - Making Ansible Playbooks to Configure Single Sign-on for Popular Open Source Applications
Fred Donck

Tags