Onze CFP is geopend! [Evenement] [CFP-portaal] [CFP details en tips]

Sitemap

Secties

Community

Evenementen

Lidmaatschap

Nieuwsberichten

Organisatie

Over onze website

Projecten

Laatste wijzigingen

DatumTitel
Tom Lyon - Why NFS must die, and how to get Beyond File Sharing in the Cloud.
Rudi van Drunen - Precision Timekeeping for the Masses
Robbert Schep and Jeroen v. Wijck - A proposal for Local Smartphone-based Adhoc Network in Disaster Areas.
Open Source Monitoring and Observability, where are we now
Klaas van Gend - Parallelization of C++ Code Using C++17
Joost Grunwald en Patrick Kuin - Harnessing AI and Open-Source Tools for Enhanced IT Security Vulnerability Assessment
Joost Gadellaa - Oh nee, Schaduw-ICT!
Joeri de Ruiter - Privacy-vriendelijk loggen voor Incident-response
Eelco Maljaars - Platform building in the Fediverse: creating the actual Social Social Web
Jeroen Baten - Making Ansible Playbooks to Configure Single Sign-on for Popular Open Source Applications
Ben de Haan and Jeroen Willemsen - How to (not) Use Secrets with OWASP WrongSecrets
Armijn Hemel - Having Fun with the ZIP File Format
Alexios Zavras - The Increasing Importance of SBOMs and the Latest Developments
Willem de Vries
Kascontrolecommissie
Call for Proposals najaarsconferentie 2024 geopend
Contact
Paul K. Gerke - Building and Replacing On-prem Deep Learning Infrastructure for Medical Image Analysis
Erelid Frances Brazier onderscheiden met Ridderorde in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Stefan Ubbink - De Algoritme-rollover voor .nl

Tags