Projecten

Projecten

Migratie FTP-server

Enerzijds is de hardware van de bestaande FTP-server aan het einde van z'n levensduur en is de hardware ook voor wat betreft performance achterhaald, anderzijds is de beschikbare diskruimte vrijwel vol. De nieuwe omgeving is virtueel en kent veel meer diskruimte. Gezien het virtuele karakter is deze makkelijker uitbreidbaar.

Meer informatie

Vernieuwen website

Onze huidige website is verouderd qua techniek en content. Dit project zal de onderliggende techniek vervangen en alle content herzien. De huidige website blijft beschikbaar als archief en tevens als fallback indien bepaalde content (nog) niet is overgezet.

Meer informatie

Tags