Fred Donck

Foto van Fred Donck

Nederlands

Begin jaren ‘90 kwam Fred in aanraking met Unix via zijn werkgever en als zodanig met NLUUG. Sinds het begin van deze eeuw is Fred zo’n 20 jaar aktief geweest als freelance infrastruur architect, Unix system administrator en project manager. In deze periode passeerden de meeste soorten Unix de revue, zoals BSD, SystemV, en Linux.

Freds NLUUG betrokkenheid begon in 1992 en heeft, behalve als regulier lid, diverse rollen vertolkt binnen de vereniging.

  • Lid/Voorzitter van de programmacommissie van diverse NLUUG conferenties.
  • Lid van de organisatie van alle SANE conferenties.
  • NLUUG Bestuurslid van 2000 t/m 2006.
  • NLUUG vertegenwoordiger bij diverse Linux georienteerde conferenties, zoals LinuxWorld en LinuxKongreß.
  • Kascommissie.

De structuur binnen NLUUG is enige jaren geleden gewijzigd en is er gekozen voor een vaste programmacommissie. Sinds juni 2023 is Fred de voorzitter.

English

In the early 90’s Fred got involved with Unix through his employer and because of that became involved with NLUUG. Since the beginning of this century Fred has been active as a freelance infrastructure architect, project manager and Unix system administrator. During this period most Unix variants have been touched, like BSD, SystemV and Linux.

Fred’s NLUUG involvement began in 1992, both as a regular member and in various other roles.

  • Member/Chair of of the programme committee of various NLUUG conferences.
  • Member of the organisation of all SANE conferences.
  • NLUUG Boardmember from 2000 till 2006
  • NLUUG representative for various Linux based conferences, like LinuxWorld and LinuxKongreß
  • Financial control committee

A few years ago the NLUUG structure has changed and the board has chosen for continuity with a fixed programcommittee. Since June 2023 Fred has taken on the position of programchair.

Organisatie

Fred Donck is actief binnen de volgende teams/commissies:

Social media

Tags