Onze CFP is geopend! [Evenement] [CFP-portaal] [CFP details en tips]

NLUUG Award

Over de NLUUG Award

De NLUUG Award is een teken van herkenning van en erkenning voor individuen en instellingen die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de verbetering of bevordering (van het gebruik) van Open standaarden en Open systemen. De NLUUG Award wordt onder auspiciën van het NLUUG bestuur toegekend. NLUUG leden kunnen individuen en instellingen waarvan zij vinden dat deze in aanmerking komen voor een NLUUG Award, per email voordragen bij het NLUUG bestuur.

De voordracht van een individu of instelling dient minimaal voorzien te zijn van:

  • de naam van individu of instelling
  • minimaal een A4-tje met motivatie waarom de individu of instelling wordt voorgedragen. Hierin dient duidelijk te worden op welke wijze individu of instelling heeft bijgedragen aan verbetering of bevordering (van het gebruik) van Open standaarden en / of Open systemen. Bronverwijzingen dragen bij aan de onderbouwing van de motivatie.

Het NLUUG bestuur beoordeelt iedere voordracht zorgvuldig en geeft een gemotiveerde terugkoppeling aan aanbrenger waarom de voordracht al dan niet geaccepteerd wordt. Acceptatie van een voordracht leidt automatisch tot toekenning van de NLUUG Award. Indien een voordracht niet wordt geaccepteerd door het NLUUG bestuur, heeft aanbrenger eenmalig de mogelijkheid om een betere nmotivatie voor toekenning in te dienen. Het eindoordeel van het NLUUG bestuur is bindend.

Geheimhouding

Indien een individu of instelling wordt voorgedragen voor de NLUUG Award, is het de bedoeling dat deze voordracht, ook na acceptatie ervan door het NLUUG bestuur, voor individu of instelling geheim blijft. De Programma Commissie zal na acceptatie van een voordracht gaan proberen individu of instelling te verleiden tot het geven van een presentatie tijdens één van de volgende conferenties. De NLUUG Award zal dan aan het eind van betreffende conferentie aan individu of instelling als verrassing worden uitgereikt.

Uitgereikte NLUUG Awards

De NLUUG Award is uitgereikt aan de volgende personen en instellingen:

Tags