Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie, afgekort KCC, is de enige commissie die verplicht is voor een vereniging. Tijdens een algemene ledenvergadering brengt zij verslag uit van haar bevindingen.

Het bestuur is volgens de wet ook verplicht om alle benodigde informatie te verstrekken aan de KCC, zodat zij haar werkzaamheden kan verrichten. Details zijn te vinden in het Burgelijk wetboek Boek 2, artikel 48.

Taken

  • Controle van de kas
  • Verantwoordelijk voor financieel verslag
  • Naleven van wettelijke regels
  • Signaleren van risico’s voor de vereniging

Team

Tags