Bestuur

Het Nederlandse verenigingsrecht en de statuten vereisen formeel een bestuur. De jaarlijkse ALV kiest dit bestuur. De zetelverdeling regelt het bestuur vervolgens zelf. In de praktijk wordt er pragmatisch omgegaan met deze formaliteit door te werken met aspirant bestuursleden. Inwerken is daarom altijd mogelijk. De jaarlijkse ALV is daarmee bovendien geen belemmering voor het ontplooien van activiteiten door leden.

Nieuwe bestuursleden worden jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen (normaliter in de lunch-pauze van de voorjaarsconferentie) waarna het bestuur intern besluit wie welke rol krijgt.

Contact

Wil je iets weten of heb je een suggestie?

Neem contact op

Verdeling van taken

Voorzitter: Rudi van Drunen

Secretaris: Björn Wijers

Penningmeester: Ronny Lam

Algemeen bestuurslid: Hans Van de Looy Koen de Jonge

Team

Tags