Onze CFP is geopend! [Evenement] [CFP-portaal] [CFP details en tips]

Uitreiking NLUUG Award aan Bert Hubert

Gepubliceerd op 12-05-2023 door Patrick Reijnen. Artikel bijgewerkt op 23-05-2023

Uitreiking NLUUG Award aan Bert Hubert

Tijdens de Closing Ceremony van voorjaarsconferentie 2023 heeft Rudi van Drunen de NLUUG Award uitgereikt aan een totaal verraste Bert Hubert. Bert liet de aanwezigen weten dat hij met veel plezier lezingen geeft. Met een lach voegde hij daar aan toe dat op zijn verjaardag, een dag later, niemand hem zou kunnen evenaren met een beter cadeau.

Motivatie voor het uitreiken van de NLUUG Award

Onderstaande motivatie is tijdens de uitreiking door Rudi van Drunen uitgesproken.

Iedereen van ons herkent de uitdrukking "It always is a f*cking DNS problem". DNS is wel één van de
onderwerpen die een zeer prominente rol hebben gespeeld in de carrière van Bert Hubert. Bert, die
aan de wieg van de ons aller bekende PowerDNS server heeft gestaan en hierin als ontwikkelaar en
succesvol entrepreneur zijn sporen heeft verdiend, begon zijn carrière met de studie technische
natuurkunde in Delft. Ik weet zeker dat in Delft ook de basis werd gelegd van de enorm grote drang
naar het ècht en echt zelf begrijpen en tot op de bodem doorgronden van bepaalde (moeilijke)
technologische concepten. Ook vervolgens hun werking op een begrijpelijke manier in tekst, source
code of presentaties binnen community maar ook ver daarbuiten verspreiden hoort daarbij. Lokaal,
maar ook op internationale conferenties.

Ondertussen heeft Bert in verschillende gremia als nerd of nerdfluisteraar de noodzakelijke bestuur
sensitiviteit opgedaan, maar blijF hij de rasechte techneut, met alle eigenschappen van dien, zoals
de al genoemde curiositeit. Een techneut die graag, en altijd zeer goed gefundeerd, zijn hoofd ver
boven het maaiveld wil uitsteken, en hier dan ook de credits meer dan voor verdient.
Met de typische grondigheid die Bert eigen is heeft hij recentelijk gewerkt aan het inzichtelijk maken
van de biochemische werking van het COVID19 vaccin. Dit middels reverse-engineering vanuit open
bronnen. Niet direct IT gerelateerd maar wel met behulp van open (source) software. De mRNA
techniek was voor de meesten van ons in nevelen gehuld. Niet alleen het COVID19 vaccin, maar ook
de operationele werking het GPS / GALILEO / Glonass systeem heeft Bert inzichtelijk gemaakt met
behulp open source monitoring. Net zoals bij voorbeeld de gas en energie in- en export en reserves
van ons land in het licht van de recentelijke internationale ontwikkelingen. Ook dit met open tools en
data verzameld uit open bronnen. Zojuist heeft Bert hier een lezing gehouden over AI en deep
learning, weer zo'n onderwerp wat voor velen vaag was, maar nu na de duidelijke uitleg voor ons te
begrijpen en "geopend" is.

Verder heeft Bert aan de wieg gestaan van enkele Tientallen (andere) open source projecten die vaak
te vatten zijn onder de noemer security, privacy, en vooral openheid in alle lagen van de technologie
stack maar ook daar buiten. Waarden die in onze community heel normaal en vanzelfsprekend zijn,
maar waaraan bij het grotere publiek en in de "echte" wereld nog veel werk te verrichten is. Deze
activiteiten liggen direct in lijn met de doelstellingen van onze vereniging.
Bert: je lifetime is nog lang niet "over" en we vermoeden dat er nog veel mooi en goed open werk
door jou zal worden verricht. Vandaar de grote waardering vanuit de Open systemen en Open
standaarden community voor je inzet tot nu toe en in de toekomst voor onze community en
daarbuiten. Dit willen we illustreren middels de toekenning van de NLUUG award voor lifetime
achievement aan jou: Bert Hubert. Laat dit een aanmoediging voor zijn om door te gaan.

De NLUUG award kan worden toegekend aan individuen of instellingen die op bijzondere wijze
hebben bijgedragen aan de verbetering of bevordering (van het gebruik van) van Open systemen of
Open standaarden, en bestaat uit een sculptuur en eeuwig durende roem en waardering binnen en
buiten onze community.

Hierbij schaar je in het al dan niet illustere gezelschap van onder anderen Michiel Leenaars, Olaf
Kolkman, Wietze Venema en Andy Tanenbaum.

Van Harte gefeliciteerd met deze erkenning

Namens de organisatie feliciteren wij Bert nogmaals met de Award. Uiteraard hopen wij hem in de toekomst weer te mogen verwelkomen, als spreker of wellicht bezoeker van de conferentie.

Tags