Let op: Deze pagina komt uit ons archief.
Ga voor actuele informatie en nieuws naar onze vernieuwde website.
 

NLUUG Voorwaarden

De NLUUG Voorwaarden zijn leveringsvoorwaarden die alle NLUUG leden en donateurs kunnen gebruiken bij het afsluiten van contracten. Dat kan zowel geïnitieerd worden door een Opdrachtgever, die de Dienstverlener wordt gevraagd om deze voorwaarden te gebruiken, maar meestal door de Dienstverlener zelf.

Waarom?

Het is ons gebleken dat veel van onze leden geen leveringsvoorwaarden gebruiken bij het afsluiten van contracten. Dat is onverstandig: hetgeen van werkzaamheden vaak wel van te voren wordt besproken beslaat meestal slechts de uit te voeren diensten en de prijs die daarvoor wordt betaald. Echter, er is ook een vrij groot aantal belangrijke onderwerpen waarover tijdens onderhandelingen niet wordt gesproken, die tijdens de uitvoering tot problemen kunnen leiden. Vooral als de partijen met elkaar in conflict komen blijken de verwachtingen van de samenwerking soms ver uit elkaar te lopen.

De belangrijkste reden die onze leden aangaven om niet met voorwaarden te werken, is dat de gebruikelijke voorwaarden zoals EULA's bij programmatuur in het geheel niet passen bij de filosofie van "Open" werken, van samenwerking en delen van inspanning.

De NLUUG heeft de bekende ICT jurist Arnoud Engelfriet van ICTRecht gevraagd om voorwaarden samen te stellen die het uitvoeren van werkzaamheden met behulp van "Open" software in een open atmosfeer beschermen. Dit in tegenstelling tot de gangbare voorwaarden in de ICT, zoals de ICT~Office voorwaarden (voorheen genoemd FENIT voorwaarden)

Voor wie?

Juridisch bestaat bij computers "dienstverlening" simpelweg uit Hardware en Software werkzaamheden. Hoewel de ICT specialisten vele gradaties onderscheiden, is de term Software hier heel algemeen "alles wat geen hardware is". Bijvoorbeeld valt onder "Software",

  • zelf ontwikkelde applicaties,
  • het configureren van applicaties of hardware en
  • systeembeheer, zoals aanpassen van scripts en configuratie files op computers en routers

Volgens onze inschatting vallen de werkzaamheden van al onze leden voornamelijk onder de juridische definitie van "Software".

Doelstelling

NLUUG begrijpt de bezwaren van de leden tegen de gangbare manier van zakendoen door vele ICT bedrijven. We willen graag voorkomen dat onze leden in de problemen komen door een gebrek aan afspraken in de gesloten contracten. Wij hopen een zinnig alternatief te bieden.

Onderscheidende kenmerken van deze leveringsvoorwaarden:

  • bij het aangaan van het contract zijn zowel de Opdrachtgever als de Dienstverlener zich ervan bewust dat de wensen en mogelijkheden slechts beperkt bekend zijn; verantwoordelijkheden met betrekking tot de benodigde aanpassingen zijn vastgelegd.
  • het gebruik van Open Source componenten wordt toegestaan. Dat betekent dat de Opdrachtgever ervan bewust is dat daar consequenties aan zitten, zoals verplicht terugmelden van verbeteringen aan GPL componenten.
  • het is mogelijk om (zeer opzichtig) afwijkigen op de Voorwaarden af te spreken; het is een goede basis, met de mogelijkheid op onderdelen aanpassingen te maken.
  • het recht om eigen producten (zoals productieomgeving en hulpscripts) te hergebruiken voor verschillende klanten.

Hoe werkt het?

NLUUG donateurs en bedrijfsleden (niet voor persoonlijke lidmaatschappen of studenten) kunnen in het ledendeel van deze website meer lezen over de manier hoe men de leveringsvoorwaarden het best in gebruik kan nemen.

Wij hebben drie vormen van documentatie:

  • Algemene informatie voor ontvangers van de Voorwaarden, die geen lid zijn van de NLUUG.
  • Wat men moet weten wanneer men de Voorwaarden zelf gaat gebruiken, inclusief mailinglist voor vragen. In het ledendeel van deze website.
  • Uitleg over de betekenis van specifieke artikelen en leden in de voorwaarden. De tekst is vaak nogal juridisch, waaraan niet te ontkomen valt, dus uitleg voor leken is noodzakelijk.
Leveringsvoorwaarden
2023-05-27
 
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede