Onze CFP is geopend! [Evenement] [CFP-portaal] [CFP details en tips]

Aanmelden voor NLUUG-lidmaatschap

Ben je een professional op het gebied van Unix/Linux, open standaarden, open source, of de techniek achter het internet? Dan ben je bij de NLUUG aan het juiste adres!

Het lidmaatschap

Eerst nog wat meer weten over de verschillende mogelijkheden? Raadpleeg dan de pagina Lidmaatschap.

Het NLUUG lidmaatschap loopt per kalenderjaar en gaat in als we de betaling hebben ontvangen.

Aanmelden voor individuele leden

U kunt op de volgende manieren lid worden van de vereniging:

  • Als u op persoonlijke titel lid wil worden, en dus ook zelf betaalt, stuur dan een e-mail aan het buro. Zet daarin uw naam, uw e-mailadres (bij voorkeur uw eigen e-mailadres i.p.v. zakelijk), adres, postcode en woonplaats. Als u aantoonbaar voltijdstudent bent komt u in aanmerking voor een Studentlidmaatschap. Geef in dat geval dit duidelijk aan. U ontvangt van ons een factuur voor de contributie. Uw lidmaatschap gaat pas in als de factuur betaald is.
  • Als u gebruik wilt maken van de lidmaatschapsruimte van uw organisatie (Bedrijfsregeling), neem dan ook contact op met ons buro. In dat geval graag naast uw naam en eigen e-mailadres ook de naam van uw organisatie vermelden. Let op: het lidmaatschap is persoonlijk, dus als u van werkgever verandert moet u dat zelf aangeven. Als uw nieuwe werkgever geen Bedrijfsregeling heeft getroffen dan moet u het lidmaatschap verder zelf betalen.
  • U kunt ook naar een dag-conferentie komen, en daar ter plaatse lid worden. U dient dan met PIN ter plaatse de lidmaatschapscontributie te voldoen. Deze optie is €25,– exclusief BTW duurder wegens administratiekosten. U kunt nadien bij de penningmeester een pro-forma BTW-factuur opvragen voor uw boekhouding of declaratie.

Aanmelden voor een Bedrijfsregeling voor Organisaties

Neem contact op met ons buro als uw bedrijf of organisatie de NLUUG wil ondersteunen. Via de Bedrijfsregeling kunt u de contributies van werknemers in één (verzamel-)factuur voldoen. Maar belangrijker nog, via de Bedrijfsregeling toont u dat uw bedrijf de NLUUG steunt om het “Open” gedachtegoed uit te dragen.

Meer weten?

Op de pagina lidmaatschap vindt u alle details rondom het lidmaatschap, zoals de voordelen, tarieven en doorvoeren van administratieve wijzigingen. Heeft u alsnog een vraag, ons buro helpt u graag verder.

Foto van Jan Sepp

Tags