Lidmaatschap

NLUUG is een onafhankelijke vereniging voor (professionele) gebruikers van Open Systemen en Open Standaarden. De vereniging heeft aan de wieg van het internet in Nederland gestaan. Tegenwoordig zijn UNIX/Linux, open standaarden, Open Source en de techniek achter het internet de voornaamste speerpunten.

Wat bieden we onze leden?

De vereniging houdt zich bezig met het verspreiden van kennis en het samenbrengen van mensen binnen het vakgebied.

  • Toegang tot een netwerk vol kennis
    • Mailing-lists, waar je je collega’s digitaal kunt treffen.
    • Technical-communities (TC’s)
  • Deelname aan de NLUUG-evenementen
    • Conferenties
    • Avond-bijeenkomsten

Vormen van lidmaatschap

We kennen het lidmaatschap voor personen (met stemrecht) en een Bedrijfsregeling voor organisaties (voor commerciële bedrijven, instellingen, stichtingen en kenniscentra).

Lidmaatschap voor Personen (“L”) en Studenten (“S”)

De vereniging richt zich op personen. Leden zijn natuurlijke personen en alleen leden hebben stemrecht. Zij kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan onze conferenties.

Als je werkgever deelneemt aan een Bedrijfsregeling dan kan de lidmaatschapsbijdrage voldaan worden uit die regeling. De voorwaarde is wel dat er per type Bedrijfsregeling een maximum is aan het aantal individuele leden.

Tarieven

TypeExcl. BTWIncl. BTW
Lid (persoon)€152,89€185,00
Student (voltijd)€28,93€35,00

Als jouw werkgever wel bij ons bekend is, maar geen Bedrijfsregeling heeft, dan staat de naam van de werkgever op de persoonlijke contributie-factuur. Bij sommige werkgevers kan de contributie aan de NLUUG worden gedeclareerd.

Bedrijfsregeling voor Organisaties (“D1” t/m “DP”)

Organisaties (bedrijven, instellingen, stichtingen, etc.) kunnen de NLUUG structureel financieel ondersteunen. Organisaties zelf hebben geen stemrecht, maar de medewerkers van het bedrijf die Lid zijn natuurlijk wel.

De Bedrijfsregeling heeft verscheidene voordelen:

Ondersteunen van NLUUG

Door lid te worden met een bedrijfsregeling ondersteunt het bedrijf de NLUUG financieel. Die bijdrage komt geheel ten goede aan de activiteiten van de vereniging. De NLUUG heeft geen winstoogmerk: alle financiële middelen worden besteed aan het behalen van de doelstellingen van de vereniging. Alle bestuursleden en leden van commissies zijn onbetaalde vrijwilligers. Het organiseren van conferenties en andere bijeenkomsten en de diverse diensten kosten echter wel geld. Dankzij de steun van de organisaties in de Bedrijfsregeling blijft de toegangsprijs voor de leden laag. De organisatie steunt zo het vakgebied.

Factuur op bedrijfsnaam

ZZP-ers kunnen hun bedrijf aanmelden voor een Bedrijfsregeling-1 (zie de tabel hieronder). Zij betalen dan hetzelfde als wanneer ze rechtstreeks persoonlijk Lid worden, en kunnen hun lidmaatschapsbijdrage verrekenen uit de Bedrijfsregeling. Het voordeel is dat de factuur op naam van het bedrijf komt: het bedrijf kan de BTW verrekenen, als privépersoon is dat niet mogelijk.

Kostenbesparing en optie tot introducee

Kleinere organisaties of organisaties met een beperkt aantal Unix/Linux professionals, kunnen kiezen voor de Bedrijfsregeling-2 of de Bedrijfsregeling-4. De organisatie betaalt dan twee, respectievelijk vier keer het eenheidstarief, maar vanuit die bijdrage kunnen maximaal drie, respectievelijk vijf medewerkers zonder verdere kosten lid worden.

Grotere organisaties kunnen kiezen voor de Bedrijfsregeling-8 of de Bedrijfsregeling-DP. De organisatie betaalt dan acht, respectievelijk zestien keer het eenheidstarief, maar vanuit die bijdrage kunnen maximaal tien, respectievelijk achttien medewerkers zonder verdere kosten lid worden.

De organisatie draagt de contributie van de werknemers die lid zijn van de vereniging. Hiermee is er verzamelfactuur om de lidmaatschapscontributie van de medewerkers binnen de organisatie te voldoen. Ook stagiaires en inhuurkrachten tellen mee als medewerker.

Elke organisatie met een Bedrijfsregeling-2 of hoger mag bij iedere conferentie één persoon laten deelnemen zonder lidmaatschapsverplichting. Deze persoon wordt in de administratie van de NLUUG opgenomen als ‘Introducee’ en kan geen tweede keer voor een evenement worden ingeschreven zonder volwaardig Lid te worden.

Kennis vergroten en zichtbaarheid

Bedrijven die lid zijn kunnen de daaraan verbonden voordelen voor werknemers inzetten als extraatje bij het werven (en behouden!) van gekwalificeerde, professionele medewerkers met kennis van Unix en Linux. Organisaties met een Bedrijfsregeling-DP kunnen desgewenst als begunstiger op de NLUUG-website vermeld worden.

Tarieven voor Bedrijfsregeling

Onderstaande tabel toont de tarieven voor een Bedrijfsregeling, waarbij de kleinste regeling (Bedrijfsregeling-1) de code D1 heeft en de grootste (Bedrijfsregeling-16) de code DP.

CodeLedenExcl. BTWIncl. BTW
D11€152,89€185,00
D23€305,78€370,00
D45€611,57€740,00
D810€1223,14€1480,00
DP18€2140,49€2590,00

Wijzigingen

Wijziging van persoonsgegevens, zoals adreswijzigingen, kunnen NLUUG-leden zelf doorvoeren binnen het ledendeel. Voor andere administratieve zaken neem contact op met ons buro.

Opzeggen

Leden én deelnemers aan een Bedrijfsregeling moeten tenminste vier weken vóór het eind van een kalenderjaar opzeggen, anders ben je impliciet het volgende jaar weer lid of deelnemer – en dan verwachten we dus ook dat de bijdrage wordt voldaan. Opzeggen kan door middel van een e-mail naar ons buro, met daarin je naam en lidmaatschapsnummer of het nummer van de laatste factuur. Opzeggingen worden door ons per e-mail bevestigd.

Word lid

Gerelateerde pagina's

Tags