Onze CFP is geopend! [Evenement] [CFP-portaal] [CFP details en tips]

Huisregels

De NLUUG is dé vereniging voor (professionele) gebruikers van UNIX/Linux, Open Source, Open Systemen en Open Standaarden in Nederland. Wij verwelkomen iedereen die zich hier mee bezig houdt.

De basis van de huisregels van de NLUUG is dat we ervanuit gaan dat je anderen behandeld zoals jij ook behandeld wilt worden. Met geduld, respect en empathie ongeacht alle verschillen die er tussen mensen kunnen zijn. Kort gezegd: be excellent to each other!

Van iedereen die meewerkt en/of deelneemt aan evenementen van de NLUUG wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze huisregels en zich hier ook aan houden. Dit geldt voor leden en organisatie van de NLUUG, maar ook voor introducees, sponsors, sprekers en alle anderen die betrokken zijn bij de NLUUG. Deze huisregels zijn ook van toepassing op de (online) diensten waar leden en niet-leden van gebruik kunnen maken, zoals bijvoorbeeld de mailinglisten en ftp-server.

We tolereren geen intimidatie van deelnemers of discriminerend gedrag in welke vorm dan ook. Om een beeld te vormen van ongewenst gedrag volgt hier een niet uitputtende lijst:

  • Racistische, homofobe, transfobe, vrouwonvriendelijke of ander uitsluitende vooringenomen of beledigende uitingen dan wel gedrag zijn bij ons niet welkom.
  • Val mensen niet lastig. Stalking, fysiek contact zonder toestemming of ongewenste seksuele aandacht zijn intimidatie. Zich op een bepaalde manier kleden of gedragen is geen toestemming.
  • Agressie en arrogantie zijn niet welkom, iedereen moet de ruimte krijgen om vragen te kunnen stellen.
  • Privacy en vertrouwelijkheid zijn belangrijk. Vraag toestemming aan mensen voor je ze filmt, fotografeert of citeert en respecteer hun wens.

Mochten er situaties ontstaan die hier niet aan voldoen, dan kun je contact opnemen met het bestuur via bestuur@nluug.nl. Tijdens evenementen kun je ook iemand van de organisatie aanspreken waarna zij je verder kunnen doorverwijzen. De NLUUG zal dan ingrijpen en passende maatregelen nemen. In uiterste gevallen kan een lid worden geroyeerd en de toegang tot NLUUG evenementen worden ontzegd.

Heb je op- en/of aanmerkingen op deze huisregels? Neem dan ook contact met bestuur@nluug.nl

Met dank aan PublicSpaces en MCH2022 op basis waarvan wij deze huisregels hebben opgesteld.

Versie: 1.0.0 (2023-11-09)

Tags